15. Avgust 2011. - Imenovanje sudskih veštaka

Nada Ugren Katić,izvršni direktor i Saša Jevremov,direktor preduzeća Fineko CS rešenjima ministra Ministarstva pravde Republike Srbije od 06.07.2011. godine imenovani su za sudske veštake Višeg Suda u Subotici za ekonomsko-finansijsku oblast sa užom specijalnošću u oblasti računovodstva, revizije i finansijskog upravljanja.
Novi Zakon o sudskim veštacima, nakon višegodišnjeg vakuuma u pravnom regulisanju ovog važnog segmenta pravosudnog sistema, sa izraženo prisutnim negativnim posledicama takvog stanja, nastoji da status, delatnost, prava i odgovornosti sudskih veštaka uredi na mnogo kvalitetniji način u odnosu na donedavno važeća zakonska rešenja.

Povratak...

PartneriFinodit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonline

By dWeb.rs