14. Septembar 2017. - Revizija 2017.

Ugovorite reviziju na vreme...
rok je 30. septembar 2017. godine.

- da vlasnici provere menadžere,
- da potvrdite da imate dobre računovođe,
- da Vaše računovođe imaju besplatnu stručnu pomoć,
- da ne platite previše poreza
- da ishodi poreskih kontrola ne budu jako šokantni,
- da brže dobijete kredit,
- da ne objašnjavate dobavljačima i kupcima ko ste i šta ste.


REVIZIJA ZAVRŠNOG RAČUNA NIJE TROŠAK !

Preduzeće za reviziju Finodit d.o.o., Beograd
Ogranak Eko-Finodit Subotica
Harambašićeva 14, Subotica, tel.: 024-551-792
e-mail: office@fineko.rs, web: www.fineko.rs

 

Povratak...

PartneriFinodit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonline

By dWeb.rs