Linkovi

 - Ministarstvo finansija Republike Srbije www.mfin.gov.rs
 - Poreska uprava www.poreskauprava.gov.rs
 - Narodna banka Srbije www.nbs.rs
 - Uprava za sprečavanje pranja novca www.apml.gov.rs 
 - Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs 
 - International accounting standards board www.iasb.org/Home.htm 
 - International federation of accountants www.ifac.org/iaasb 
 - The institute of internal auditors www.theiia.org
 - Savez računovođa i revizora Srbije www.srrs.rs 
 - Komora ovlašćenih revizora www.kor.org.rs 
 - IPC - porezi www.porezi.rs 
 - Ekonomski fakultet Subotica www.ef.uns.ac.rs
 - R&B college www.rafin.edu.rs 
 - Portal Evropske unije www.europa.eu
PartneriEcovis Finaudit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonnet

By dWeb.rs