O nama

Fineko CS

Naziv firme FINEKO CS d.o.o.
Sedište Subotica, Harambašićeva 14
Datum osnivanja 01.10.1993.
Upisani i uplaćeni kapital 5.659,74 EUR
Registracioni organ i broj registracije APR, BD 49170
Matični broj 08581606
PIB 100838314
Registar PDV obveznika Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije, evidentiran od 01.01.2005.
Tekući poslovni računi

355-1069970-45 Vojvođanska banka AD Novi Sad              

 Informacije o personalu naše fime možete pogledati na ovoj stranici.

PartneriFinodit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonline

By dWeb.rs