O nama

Fineko CS

Naziv firme FINEKO CS d.o.o.
Sedište Subotica, Harambašićeva 14
Datum osnivanja 01.10.1993.
Upisani i uplaćeni kapital 5.659,74 EUR
Broj registracije APR, BD 49170
Matični broj 08581606
PIB 100838314
Registar PDV obveznika Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije, evidentiran od 01.01.2005.
Tekući poslovni računi

OTP Banka, Eurobank-Direktna

Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Informacije o personalu naše fime možete pogledati na ovoj stranici.

PartneriEcovis Finaudit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonnet

By dWeb.rs